David Michôd‎

Director,Writer

زندگی‌نامه

کارگردان و تهیه کننده استرالیا است از فیلم های او می شود به ولگرد و  قلمرو حیوانات اشاره کرد

x